Nieuwe Arbowetgeving 2017 een feit!

Nieuwe Arbowetgeving 2017 een feit!
Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbowet dan ook echt aangenomen. Dit betekent dat de nieuwe Arbowet naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 juli 2017 een feit is.

Preventie
De gewijzigde Arbowet richt zich met name op betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Vandaar dat de bedrijfsarts en preventiemedewerker een grotere rol krijgen in deze preventie-taak.

De belangrijkste veranderingen vindt u hier in onze vorige berichtgeving over de nieuwe Arbowet.

Arets-Ergonomie is uw partner voor het ondersteunen bij het omzetten van de nieuwe regels met betrekking tot preventie van uitval en beroepsziektes door fysieke klachten. Wij scholen uw preventie medewerker m.b.t. fysieke arbeidsbelasting en de mogelijkheden tot knelpunten analyse. Bent u bedrijfsarts en zoekt u gedegen kennis en ervaring m.b.t. preventie van klachten veroorzaakt door fysieke belasting neemt dan contact op met ons op. Wij ondersteunen u graag in deze nieuwe taak!

Arets-Ergonomie BV